Polityka prywatności i plików cookies
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Administratorem danych osobowych jest WELLHOME NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Łodzi (90-508) przy ul. Gdańska 90 lok. 2-2.2 .
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Serwisy – serwisy internetowe, których właścicielem jest Administrator.
Pliki cookies
Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
 Pliki cookies a dane osobowe
Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies
Analityczne - wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
Funkcjonalne - wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
Reklamowe - wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
Związane z social media - wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.
 Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest WELLHOME NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Łodzi 90-508 przy ul. Gdańskiej 90 lok 2-2.2.
Z administratorem można się skontaktować pod numerem 539313900 poprzez adres e-mail: biuro@wellhome.nieruchomosci.pl.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellhome.nieruchomosci.pl .
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są  w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:
dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.
W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?
Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.
formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,
formularz zapisu na newsletter,
formularz kontaktu ws. usług Administratora.
Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:
uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
wysłania użytkownikowi oferty,
przesłania Użytkownikowi newsletter.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
Czy udostępniamy Twoje dane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w tym : notariusze, urzędy administracji publicznej, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe , Urzędy Skarbowe oraz kontrahenci Zleceniobiorcy a także osoby upoważnione przez administratora ( pracownicy/zleceniobiorcy) oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi informacyjne,księgowe lub prawne.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej www.wellhome.nieruchomosci.pl , konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.
Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W celu realizacji Twoich uprawnień należy udać się do siedziby naszej firmy w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90 lok 2-2.2 lub skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:
adres e-mail: biuro@wellhome.nieruchomosci.pl,
poczta tradycyjna: Wellhome Nieruchomości, Gdańska 90 lok 2-2.2 90-508 Łódź,
numer telefonu: 539313900 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).